Dopłaty do domów energooszczędnych

Dziś kilka słów na temat dopłat i trochę suchych faktów, o których jednak pamiętać wypada. Każdy, kto interesuje się budownictwem energooszczędnym i dopłatami z tym związanymi wie, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku, zobowiązała wszystkie Państwa członkowskie do tego, by od 2021 roku wszystkie nowo powstające w ich obszarze budynki, wykazywały, bliski zeru, poziom zużycia energii. Wszyscy wiemy jak ważne jest oszczędzanie energii i odzyskiwanie ciepła, dlaczego więc dyrektywa obowiązywać ma dopiero od 2021 roku? Wytłumaczenie jest banalne. Inwestorzy, architekci, producenci materiałów budowlanych i wykonawcy muszą mieć czas na dopasowanie swoich ofert do nowych standardów.

Nowa dyrektywa wszystkim wyjdzie na dobre. Oprócz oczywistej oszczędności energii, program ma cel czysto edukacyjny. Społeczeństwo ma zrozumieć, że oprócz korzyści finansowych, przyczynią się do ochrony naszej planety, co w dobie globalnego ocieplenia, jest szczególnie istotne. Program skierowany jest do osób, które budują samodzielny dom lub korzystają z oferty dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej. Dofinansowanie w tym przypadku przybiera formę częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę domu lub zwrotu części kosztów w przypadku finansowania gotówką. Dotacje wypłacane będą po realizacji przedsięwzięcia. Nie może to nastąpić ani przed, ani w trakcie budowy, gdyż budynek musi otrzymać potwierdzenie uzyskania wymaganego standardu energetycznego.

Jak obliczana jest wysokość dofinansowania? Otóż, uzależniona jest od uzyskanego wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową (ogrzewanie i wentylacja). To jednak nie wszystko. By uzyskać dotację, budowa musi spełniać również warunki dotyczące sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania możecie znaleźć w załączniku trzecim do Programu.

Budżet całego dofinansowania został określony na 300 mln złotych. Obliczono, że środki te powinny pozwolić na budowę około 12 tysięcy domów i mieszkań deweloperskich. Wdrożenie programu rozpoczęło się już w 2013 roku i potrwa do roku 2018.